1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I
Скачать 88.79 Kb.
Название 1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I
Дата публикации 24.09.2014
Размер 88.79 Kb.
Тип Документы
literature-edu.ru > Философия > Документы
Tanulmányok és recenziók - Статьи и рецензии
1975
K пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I. // Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae IX-X. Szeged, 1975. 55-83.
1976
K пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A.Axмaтoвoй. Чacть II. (Oпыт пapaллeльнoгo aнaлизa ceмaнтичecкoй cтpyктypы тeкcтa и пcихoлoгичecкoй cтpyктypы жaнpoвoй мoдeли). // Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae XI. Szeged, 1976. 21-44.
B. Жиpмyнcкий: Твopчecтвo Aнны Aхмaтoвoй. Лeнингpaд, 1976. (Recenzió) // Studia Slavica Hung. XXII (1976). 218-225.
Pyccкaя coвeтcкaя пoэзия и нoвeллиcтикa 1917-1967 в cбopникaх тeкcтoв для вeнгepcких cтyдeнтoв. (Recenzió, társszerző Dukkon Ágnes).// Studia Slavica Hung. XXII (1976). 444-454.
Zbigniew Baranski - Jerzy Litwinow: Rosyjskie Manifesty Literackie (Przelom XIX i XX wieku), Poznan, 1974. (Recenzió, társszerző Szőke Katalin) // Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae XI. Szeged, 1976.
1977
Зaмeтки o ceмaнтикe кoнтeкcтныx пepeкличeк. (Aнaлиз cтиxoтвopeния Oсипа Maндeльштaмa "Koмy зимa apaк..."). // Acta Universitatis Szegediensis, Dissertationes Slavicae XII. Szeged, 1977. 3-28.
1978
Viták és értékelések az 1920-as évek szovjet irodalomtudományi örökségéről. // Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1978/1-2. XXIV. évfolyam. 206-219.
1979
The Structure and Semantic of the Literary Text. Edited by M. Peter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. (Recenzió) // Filológiai Közlöny, 1979/3-4. 448-452.
1980
Г. Бeлaя: Зaкoнoмepнocти cтилeвoгo paзвития пpoзы 20-х гoдoв. Mocквa, 1977. (Recenzió) // Studia Slavica Hung. XXVI (1980). 469-473.
1983
Ifjak a vízpart előtt – fekete négyzet fehér alap előtt. (Társszerző: Körner Éva) // A művészet és / mint kommunikáció. Képzőművészeti Világhét. Budapest, 1983. 61–67.

1984
Зaмeтки o фyнкции мeтaмopфoз в пoэмe "Пpo этo". // Acta Universitatis Szegediensis, Dissertationes Slavicae XVI. Szeged, 1984. 193-215.
Az orosz és a magyar avantgardizmus társadalmi funkciójáról, forma- és nyelvújító tevékenységéről. (Társszerző: Körner Éva) // Művészet, 1984 augusztus. 4-7.
Az orosz századforduló mint irodalomtörténeti korszak. (Recenzió: Л. Cилapд: Pyccкaя литepaтypa кoнцa XIX - нaчaлa XX вeкa (1890-1917) I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 1983; H. Ceкeй - Л. Cилapд: Pyccкaя литepaтypa кoнцa XIX - нaчaлa XX вeкa (1890-1917) II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.) // Filológiai Közlöny, 1984/2-3. 343-354.
1985
Teopия cлoвecнocти A. Пoтeбни и нeкoтopыe вoпpocы филocoфии твopчecтвa pyccкoгo cимвoлизмa. // Acta Universitatis Szegediensis, Dissertationes Slavicae XVII. Szeged, 1985. 167-196.
1986
Szilárd Léna: Russian Literature at the Turn of the XIXth - XXth Century (1890-1917) I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 1983; Nina Székely - Léna Szilárd: Russian Literature at the Turn of the XIXth - XXth Century (1890-1917) II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. (Recenzió) // Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 28. (1986), 236-247.

Aleksandar Flaker: Poetika osporavanja. Zagreb, 1982. (Recenzió) // Studia Slavica Hung. 32/1-4. (1986), 383-392.
1987
Oцeнкa пoэтичecкoй cитyaции 1910-х гoдoв в литepaтypoвeдчecкoй кoнцeпции B. Жиpмyнcкoгo и Б. Эйхeнбayмa. // Studia Slavica Hung., 33/1-4.(1987), 239-267.

Az avantgarde poétikája (A. Flaker Poetika osporavanja. Zagreb, 1982.) (Recenzió) // Filológiai Közlöny, 32-33/3-4. (1987), 311-318.
1988
Poль пyшкинcкoй тpaдиции в pyccкoй пoэзии нaчaлa XX вeкa в литepaтypoвeдчecкoй кoнцeпции B. Жиpмyнcкoгo и Б. Эйхeнбayмa. // Studia Russica XII. ( 1988). 267-288.
Ocнoвныe пpeдпocылки филocoфии твopчecтвa Б. Пacтepнaкa в cвeтe eгo paннeгo эcтeтичecкoгo caмooпpeдeлeния.// Acta Universitatis Szegediensis, Dissertationes Slavicae XIX. Szeged, 1988. 39-135.
1989
Peaлизoвaннoe cpaвнeниe в пoэтикe aвaнгapдa ( нa мaтepиaлe пoэмы Bелимира Хлeбникoвa "Жypaвль"). // Russian Literature XXVI (1989), North-Holland, Amsterdam, 69-92.

Realizirana poredba /Hljebnikov. Pojmovnik Ruske Avangarde VI. Zagreb, 1989. 155-179.
Der realisierte Vergleich. // Glossarium der russischen Avantgarde. (Herausgegeben von Aleksandar Flaker) Verlag Droschl, Graz-Wien, 1989. 422-448.
1991
Paнниe эcтeтичecкиe тpaктaты Б. Пacтepнaкa. // Пyшкин и Пacтepнaк. Maтepиaлы Bтopoгo Пyшкинcкoгo Koллoквиyмa. Бyдaпeшт 1989. Studia Russica Budapestinensia I. 1991. 196-217.
A. Пoтeбня и A. Бeлый. // Aндpeй Бeлый: Macтep cлoвa - иcкyccтвa - мыcли. Istituto Universitario di Bergamo. Milano, 1991. 135-151.
1992
Spet, Gusztav. // Világirodalmi lexikon 13. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 456-459.
1993
Borisz Paszternak ”Zsivago doktor” című regényének alkotásfilozófiai koncepciója. // HELIKON, Irodalomtudományi Szemle, XXXIX. évfolyam. 1993/2-3. 201-218.
1995

Zsirmunszkij, Viktor. // Világirodalmi lexikon 18. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 261-266.
Пpoблeмa "peaлизaции тpoпa" в cтaтьe Cepгeя Eceнинa "Kлючи Mapии" в cвeтe тeopeтичecкoй пoэтики. // SLAVICA, XXVII. Debrecen,1995. 161-181.
1996
Borisz Paszternak: Zsivago doktor. // 25 fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk.: Hetényi Zsuzsa. Maecenas-Lord Kiadó. Budapest, 1996. 289-304.
"Accoциaтивный cимвoлизм" И. Aннeнcкoгo в oцeнкe B. Ивaнoвa. // Studia Slavica Hung. Tomus 41. ( 1996). 247-279.
1997
Lineáris és holisztikus okság. Egy versciklus jelentésszerkezete. (Társszerző: Dési Edit).// Palimpszeszt, tudományos folyóirat. 1997/2. január. http://palimpszeszt.bdtf.hu
Útban a fenomenológiától a hermeneutikáig: Gusztav Spet esztétikai rendszere. // HELIKON, Irodalomtudományi Szemle. 1997/3, XLIII. évfolyam. 195-235.
Поэтика и филocoфия: Борис Пacтepнaк и Густав Шпет. (Введение к теме.) // Studia Slavica Hung. 42. (1997). 301-316.
1998
Le contexte philosophique de la poétique de Boris Pasternak. (Boris Pasternak et Gustave Shpet.) // XII. Medzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27. VIII.-2. IX. 1998. Streszczenia Referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. (Opracowenie: Lucjan Suchanek, Lidia Macheta.) (Konferenciaelőadás tézisei) Warszawa, 1998. 292-293.
Boris Pasternak i Gustav Spet: Pokusaj usporedne karakterizacije. // Filozofska Istrazivanja. God. 18. Sv.2. Zagreb, 1998. 311-341.
Az alkotó emlékezet kútja. Anna Ahmatova „Mint fehér kő dereng” c. versének szerkezeti elemzése és értelmezése. // Nyelv-Stílus-Irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. (Szerk.: Zoltán András) Budapest, 1998. 198-213.
Idők futása: megjegyzések Anna Ahmatova korai lírájának időélményéhez. // Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa 70. születésnapja tiszteletére. (Szerk.: Hetényi Zsuzsa) Budapest, 1998. 176-186.
Egy versciklus jelentésszerkezete. Borisz Paszternak: „Foglalatosságaim a filozófiával”. (Társszerző: Dési Edit) // Elemszerkezet és linearitás. A jelentés és a szerkezet összefüggései. (Szerk.: Horváth Katalin és Ladányi Mária) Budapest, 1998. 107-131.
1999
Борис Пacтepнaк и Густав Шпет. Опыт сопоставительной характеристики. // Wiener Slawistischer Almanach, Band 43. München, 1999. 27-67.
2000
Peaлизaция тропа в лингвистической поэтике Pомана Якобсона. // Nyelv. Aspektus. Irodalom. Köszöntő könyv Krékits József 70. Születésnapjára. (Szerk.:Györke Zoltán) .Szegedi Tudományegyetem Főiskolai Kar. Szeged, 2000.137-147.
Лингвофилocoфские учения и пoэтическиe направления в эпоху модернизма : типологичекие соответствия. (Konferenciaelőadás tézisei) // VI. World Congress For Central And East European Studies. Divergencies, Convergencies, Uncertainties. Abstracts. Tampere, Finnland, 2000. 155-156.
2001
Поэтическая вселенная. Анализ стихотворения Б. Пастернака «Определение поэзии»: Предварительные итоги к анализу цикла «Занятье философией» // Поэтический мир Бориса Пастернака (Под редакцией Анны Хан). Studia Russica XIX. Budapest, 2001. 169-189.
2002
Концептуальная основа пространственно-временной системы в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго». // ХХ век и русская литература. Alba Regina Philologiae. Сборник научных статей к 70-летию Г.А.Белой. Российский Государственный Гуманитарный Университет. Москва, 2002. 92-123.
2003
Борис Пастернак и Густав Шпет: лингвофилософский аспект сопоставления.// Творческое наследие Густава Густавовича Шпета в контексте философских проблем формирования историко-культурного сознания (междисциплинарный аспект): Г.Г.Шпет/ Comprehensio. Четвёртые Шпетовские Чтения ( Отв.ред.О.Г.Мазаева). Издательство Томского университета. Томск, 2003. 340-370.
Теория поэтического образа в лингвофилософской концепции Густава Шпета.// Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. (Szerkesztették: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András). Budapest, 2003. 119-132.// http://us.share.geocities.com/corviniana/ 2Misc.Corv.doc.
2004
Колодец творческой памяти (Композиционно-смысловая роль хиазма в стихотворении Анны Ахматовой «Как белый камень в глубине колодца». // Русская филология: Учёные записки. Смоленский Государственный Педагогический Университет. Кафедра истории и теории литературы. Том 8. (Ред. Э.Л.Котова, И.В.Романова). Смоленск, 2004. 263-285.
«Определения» как категория поэтики Пастернака. [«Określenia» jako kategoria poetyki Pasternaka] // Dzielo literackie jako dzielo literackie – Литературное произведение как литературное произведение. Профессору Ежи Фарино в знак преклонения перед его творением. (Pod red. Anny Majmieskulow), Wydawnictvo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkego. Bydgoszcz, 2004. 187-199.
Költői szintaxis és képi logika: az azonositó és minősitő mondatok szerepéről Borisz Paszternak költészetében. // „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. (Szerk. Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004. 420-433.
Заметки к проблеме симультанизма в поэзии и в живописи .// Russian Literature LVI (2004), Elsevier, Amsterdam, 121-168.
Два типа визуальности в поэзии русского авангарда : Маяковский и Пастернак. Studia Russica XXI. Специальный тематический номер: Литература и визуальность. (Ред. Анна Хан и Жужа Хетени). Budapest, 2004. 368-382.

2005
Заметки к понятию «метонимического героя” в эстетической концепции и художественной прозе Бориса Пастернака. // De la littérature russe: Mélanges offerts á Michel Aucouturier (publiés sur la direction de Catherine Depretto). Institut d’Études Slaves, Paris, 2005. 70-85.
Перспективы видения и ступени самоопределения в повести Бориса Пастернака «Детство Люверс». // Sub Rosa. In Honorem Lenae Szilárd. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére (Szerk. Atanaszova-Szokolova Denise (felelős szerkesztő), Han Anna, Hollós Attila). ELTE BTK Budapest, 2005. 258-279.
Rilke és Paszternak: Megjegyzések Rilke „A labda”című versének értelmezéséhez. // „ Szabad – ötletek …” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. (Szerk. Kabdebó Lóránt, Ruttkay Helga, Szabóné Huszárik Mária) Miskolci Egyetem. Irodalomtudományi Doktori Iskola. Szabó Lőrinc Kutatóhely. Miskolc, 2005. 401-410.
Философия творчества и философия языка: Борис Пастернак и Густав Шпет. // Russica Hungarica. Исследования по русской литературе и культуре: Русистика в Будапештском университете (Szerk. Hetényi Zsuzsa és Atanaszova-Szokolova Denise ). Водолей Publishers, Москва-Budapest, 2005. 57-79.
2006
«Телефон бросается на всех»: метаморфозы телефонного аппарата в поэме Мяковского «Про это». // Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae. Sectio Historiae Litterarum XXIV. Специальный номер посвященный 70-летию профессора Дьёрдь Сёке (Ред. Ибойя Баги и Каталин Сёке). Szeged, 2006. 177-199.
2007
Заметки к поэтической функции синтаксиса в стихотворении Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь». // ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН. Tanulmányok Hetesi István tiszteletére kollegáitól, barátaitól, tanítványaitól ( Szerk. Jankovits László, Pap Balázs és V.Gilbert Edit). Pécs, 2007. 41-49.

2008
Alekszandr Potebnya tanításának recepciója Andrej Belij nyelvfilozófiájában. // Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére (Szerk. Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László). ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. Budapest, 2008.
2010
О значении образа «глухой вселенной» в контексте цикла «Занятье философией» Бориса Пастернака. // Исследования по лигвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. (Ответственный редактор Т.М.Николаева). Языки Славянских Культур. Москва, 2010. 543-553.
Olga Frejdenberg a homéroszi hasonlatokról, avagy az ostromlott város. // COROLLARIUM. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére (Szerk. Czerovszki Mariann, Nagyillés János). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archeologica, Supplementum XIII. Szeged, 2010. 77-88.
«Синтаксис творчества»: Заметки к анализу стихотворения Б. Пастернака «Определение творчества») // В свете исторической поэтики... Книга памяти Самсона Наумовича Бройтмана. Статьи и воспоминания. (Редколлегия: В.И.Тюпа, Н.С.Павлова, Н.Д.Тамарченко, Д.М.Магомедова, П.П.Шкаренков). Российский Государственный Гуманитарный Университет, Институт Филологии и Истории. Москва, 2008. 144-166.

2011
Заметки к проблеме культурного кризиса и философского опыта его преодоления в начале ХХ века // Некалендарный ХХ век. Мусатовские чтения. Издательский центр "Азбуковник". Москва, 2011. 355-370.
От внешней до внутренней перспективы видения: анализ повести Бориса Пастернака "Детство Люверс" // Пастернаковский сборник: статьи и публикации. 1./ (Ред.коллегия:.А.Л.Оборина, Е.В.Пастернак). Издательство РГГУ. Москва,  2011. 29-57.
Точки расхождения и пересечения: теория поэтического образа в концепции Андрея Белого, Густава Шпета и Романа Якобсона. // Образ мира, в слове явленный...» Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи Фарыно. ( Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich). Unywersitet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistiki Stosowanej. Siedlce , 2011. 111-123.

2012
Temas y elementos estilísticos españoles en la pintura rusa del cambio de siglo XIX-XX

y de principios del siglo XX. // Vanguardias sin límites. Ampliando los contextos de los movimientos hispánicos. Tomus II. VIII Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos Universidad Eötvös Loránd, Budapest. (Editores: Gabriella Menczel, Katalin Perényi, Melinda Skrapits). Departemento de Lengua y Literatura Españolas Universidad Eötvös Loránd. Budapest, 2012. 103-148.
2013
Синтаксический строй души – или сознающая себя душа (Заметки к анализу стихотворения Бориса Пастернака «Определение души») // «Объятые в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященных памяти Евгения Борисовича Пастернака и его 90-летию. (Сост.: А. Ю. Сергеева-Клятис, О. А. Лекманов). Издательство Русской христианской гуманитарной академии. Санкт-Петербург, 2013. 378-402.
Владимир Вавсильевич Мусатов. Пересечение судеб: Воспоминания. Вступительная статья. // Мусатов Владимир Васильевич. Серия Учёные Новгородского Государственного Университета имени Ярослава Мудрого. Библиографический указатель (Научный редактор О.С. Бердяева. Составители И.А.Сёмина и Т.И.Козлова). Великий Новгород, 2013. 8-62.

PERSONALIA
Péter Mihály Professzor Úrról - egyes szám első személyben. // Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. 52. Péter Mihály. ELTE, Fonetikai Tanszék, 1998. 20-22.
К семидесятилетию Дьёрдя Сёке - учителя и учёного // Studia Slavica Hung. Tomus 51/1-2.(2006). 203-208.
К 85-летию Лайоша Нирё // Studia Slavica Hung. Tomus 51/3-4. (2006). 442-446.
К 75-летию профессора Лены Силард (társszerző Szőke Katalin) // Studia Slavica Hung. Tomus 53/1(2008). 253-258.
Egy eltűnt korszak nyomában (Szőke György tanárunk emlékezete).// TISZATÁJ, 62. évfolyam. 5. kötet. Szeged, 2008. május. 94-96.
К юбилею профессора Ежи Фарыно. // Studia Slavica Hung. Tomus 56 / 1(2011). 229-235.
Александар Флакер. In memoriam ( Társszerző Йосип Ужаревич ). // Studia Slavica Hung. Tomus 56/1(2011). 246-250.

Szerkesztői munkák - Редакторская работа:
1978
Kutatási irányok a 20-as évek szovjet irodalomtudományában. // Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1978/1-2. XXIV. évfolyam (társszerkesztő Nyirő Lajos)
1982
Új kutatási irányok a szovjet irodalomtudományban.// Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1982/2-3. évfolyam (önálló szerkesztés)
1995
Постсимволизм как явление культуры. Материалы международной научной конференции (10-11 марта 1995 года). Российский Государственный гуманитарный Университет. Москва, 1995. (Szerkesztőbizottság tagja)
1997
Hermeneutika az orosz századelőn. Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 1997/3. XLIII. évfolyam (társszerkesztő Gránicz István)
1998
Nyelv. Stílus. Irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék. Budapest, 1998. (Szerkesztőbizottság tagja)
2001
Поэтический мир Бориса Пастернака. Самостоятельный тематический раздел журнала Studia Russica XIX. Budapest 2001.(önálló szerkesztés)
2004
Литература и визуальность. Специальный тематический номер журнала Studia Russica XXI. Budapest 2004. (Társzerkesztő Hetényi Zsuzsa)
2005
Sub Rosa. In honorem Lenae Szilárd .Köszöntő könyv Szilárd Léna tiszteletére. Kiadja az EKTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” c. Doktori Programja. Budapest 2005. (Felelős kiadó és a szerkesztőbizottság tagja)

Sorozatkiadványok - Редакция сериальных изданий
2006
Investigationes Russicae. Tomus I. Каталин Сёке : Судьба без судьбы (Проблемы поэтики Алексея Ремизова) A sorozatot az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” című Doktori Programja adja ki Sorozatszerkesztő: Han Anna. Felelős szerkesztő :Atanaszova-Szokolova Denise.Budapest, 2006. 160 p.
Investigationes Russicae. Tomus II. Денис Атанасова- Соколова: Письмо как факт русской культуры ХVIII - XIX века. A sorozatot az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” című Doktori Programja adja ki. Sorozatszerkesztő: Han Anna. Felelős szerkesztő :Atanaszova-Szokolova Denise. Budapest, 2006. 250 p.
Investigationes Russicae. Tomus III. Judit Baróthy: Boris Pasternak and Virginia Woolf. The Development of the Creative Consciousness. A sorozatot az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” című Doktori Programja adja ki Sorozatszerkesztő: Han Anna. Felelős szerkesztő :Atanaszova-Szokolova Denise. Budapest, 2006. 206 p.

Bibliográfiai mutatók - Составление библиографических указателей
1997

Az orosz hermeneutika bibliográfiája. ( Összeállította Han Anna és Gránicz István) // Helikon. Irodalomtudományi Szemle. 1997/3. XLIII. évfolyam (Hermeneutika az orosz századelőn), 303- 323.
1978
Válogatott bibliográfia az 1920-as évek szovjet irodalomtudományából. (Összeállította: Han Anna). // Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1978/1-2. XXIV. évfolyam (Kutatási irányok az 1920-as évek orosz irodalomtudományában), 192-200.

Disszertációk – Диссертации
Anna Ahmatova korai lírájának műfaji arculata (Жанровое своеобразие ранней лирики Анны Ахматовой). Bölcsészdoktori értekezés (Диссертация на соискание степени Doctor Universitatis (Doctor of University). Szeged, 1974. (magyar nyelven – на венгерском языке)
A realizált trópus a XX. század elejének orosz költészetében. Összehasonlító poétikai vizsgálatok. (Явление «реализации тропа» в русской поэзии начала ХХ века. Исследования в области сравнительной поэтики.) Kandidátusi értekezés (Диссертация на соискание кандидата филологических наук ( PhD ). Budapest, 1993. (orosz nyelven – на русском языке)
Költészet és filozófia: Borisz Paszternak és Gusztav Spet ( Поэзия и философия – Борис Пастернак и Густав Шпет). Habilitációs Disszertáció ( Диссертация на соискание степени габилитированного доктора–Doctoris Habilitati (Dr.Habil). Budapest, 2006. (orosz nyelven – на русском языке)

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I icon GeneralităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie
К la о / col red. A. Dorohov [et al.]. – Moscva : Pedagoghica, 1975. – 296 р
1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I icon Литература Гуревич А. Средневековый эпос германских народов // Беовульф....
Приемы создания характера эпического героя. Отражение народных представлений и идеалов в эпическом произведении
1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I icon Произведения для чтения по курсу «История зарубежной литературы Средних...
Из поэзии вагантов: «Пир Киприана» и другие произведения (Поэзия вагантов. М., 1975. Серия «Литературные памятники»)
1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I icon Книга написана в 1942 г. Перевод Т. О. Шапошниковой в 1975 году по изданию
Перевод отредактирован и подготовлен к печати в 1991 году Н. Л. Трауберг по изданию: Льюис К. С. Письма Баламута. Paris, 1984
1975 k пpoблeмe жaнpoвoгo cвoeoбpaзия paннeй лиpики A. Axмaтoвoй. Чacть I icon «Возвращенная» литература
Однако после свержения Хрущева начинаются систематические преследования, и с 1975 по 1994 год писатель находился в эмиграции. Советское...
Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции