Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23.
НазваниеКнига обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23.
страница2/8
Дата публикации02.10.2014
Размер1.38 Mb.
ТипКнига
literature-edu.ru > Литература > Книга
1   2   3   4   5   6   7   8
Індивідуально оцінюються: діалог, усний переказ, усний твір, читання вголос (5-8). Оцінювання здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань ( в профільному класі –мінімум дві оцінки).

У 1 семестрі пропонується провести оцінювання двох видів діяльності (усний твір, діалог)

У 2 семестрі - (усний переказ, читання вголос).

Результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну. Повторне оцінювання не проводиться.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів. Оцінка за контрольний твір, переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться.

Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці «Напам'ять»).

Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка (а не «За зошит»; І семестр (а не «за І семестр») тощо.

Відповідно до чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти тематичну оцінку виставляють на підставі поточних з урахуванням оцінок за контрольні роботи, не відводячи на це окремого уроку.
.
Оформлення сторінок класного журналу з української літератури
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!01

/

09

04

/

09

10

/

09

13

/

09

17

/

09

Зошит

Тематична

17

/

09

Напам’ятьДата

Зміст уроку

Домашнє завдання10

10

9

11

н
101.

01/09

І.Франко. «Грицева шкільна наука». Роздуми про життя хлопця. ТЛ. Мова автора, дійових осіб

А) виписати цитати до характеристики Гриця

Б) опрацювати теоретичний матеріал

В) підготуватися до контрольної роботи

6
7

8

6
72.

04/09

Контрольна робота №2 за темою «Слово давнє і сьогочасне». Тестові завдання
7

8

8

8

н
8

Оформлення сторінок класного журналу на кінець семестру, рокуЗошит

Тематична

І І семестр

Скоригована

Річна

ДПА


Методист РУМЦ И.Ю.Финогенова

О заполнении журнала (предметные страницы «Русский язык» и «Литература»)
Оценивание учебных достижений учащихся проводится в соответствии с «Критериями оценивания учебных достижений учащихся в системе общего среднего образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Украины от 05.05.2008 №371.

При контрольном оценивании учебной деятельности учащихся по русскому языку фронтальная проверка по аудированию и чтению молча проводится только один раз в год в конце второго семестра, графы «Устное сочинение», «Устное изложение», «Диалог» и «Чтение вслух» записываются в начале 2-го семестра.

Кроме того, результаты текущего оценивания необходимо учитывать при выставлении тематической оценки: оценка за контрольную работу является составной тематической оценки, а не переносится автоматически в графу "тематическая". Контрольная работа (языковая тема) предполагает тестовые и другие виды заданий, но не диктант: контрольный диктант проводится отдельным уроком, тематическая после него не ставится, оценка учитывается как один из показателей при выведении семестрового балла. Оценка за ведение тетрадей выставляется ежемесячно в течение семестра, считается текущей и учитывается при выставлении тематических баллов. Во время проверки тетрадей необходимо обращать внимание на наличие различных видов работ, правильность их оформления, грамотность, аккуратность.

Таблица показателей, на основе которых выводится итоговый балл, прилагается.

С целью систематизации и упорядочения нагрузки учащихся в течение учебного года, приводим рекомендуемое количество видов контроля в процессе изучения литературы в каждом классе. Представленное в таблице распределение часов является минимальным и обязательным для проведения в каждом семестре. Учитель по своему усмотрению может увеличить количество видов контроля в соответствии с уровнем подготовки учащихся, особенностей класса и т.д., но при этом, не перегружая учащихся.
Обязательное количество видов контроля
5-9 классы

Классы

5


6


7


8


9


Семестры
І

Контрольные работы

В форме:

  • контрольного классного сочинения;
  • выполнение других заданий (тестов, ответов на вопросы)

22

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Уроки розвития

речи*(РР)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки внеклассного

чтения (ВЧ)

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Проверка тетрадей

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5


Проверка тетрадей по литературе осуществляется ежемесячно (как и по русскому языку), оценка за ведение тетрадей выставляется ежемесячно в течение семестра, считается текущей и учитывается при выставлении тематических баллов. Во время проверки тетрадей необходимо обращать внимание на наличие различных видов работ, правильность их оформления, грамотность, аккуратность.
10-11 классы

Класи

10

11
10

11
10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Рівні

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного классного сочинения;

  • выполнение других заданий (тестов, ответов на вопросы и т.д.)

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3


4

1

3


Уроки розвития

речи*(РР)

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

3

1у+2п

3

2у+1п

3

1у+2п

3

2у+1п

Уроки внеклассного

чтения (ВЧ)

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

Проверка тетрадей

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

* В каждом семестре обязательным является проведение двух уроков развития речи: одного урока устного развития речи, а другого – письменного. Условное обозначение в таблице - (у + п).

Представленное в таблице распределение часов является минимальным и обязательным для проведения в каждом семестре.
Ведение журнала

В соответствии с Инструкцией по ведению деловой документации в общеобра­зовательных учебных заведениях I-Ш ступеней от 23.06.2000 г. № 240 календарное планирование учебного материала осуществляется учителями. На основании календарных планов учителя разрабатывают поурочные планы, структура и форма которых определяется ими самостоятельно. Поурочный план может быть составлен в виде конспекта, тезисов, таблицы и т. д., являясь при этом обязательным документом.


Число


Ф.И.

уч.

09


09


23


09


Тетрадь

19


10

Тематическая

1 семестр


Скорректированная
Скорректирваная

Устное изложение

Устное сочинение


Диалог

Чтение вслух

14


01

Аудирование

Чтение молча

2 семестр

Скорректированная

Годовая

ГИА

Апелляционная

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconТематический план № п/п Тема Дата
Книга — твой друг. Книга в твоей жизни. Книга и ее роль в духовной жизни чело­века и общества (родина, край, искусство, нравственная...

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига вторая Книга о счастье и несчастьях 2 «Николай Амосов. Книга...
«Николай Амосов. Книга о счастье и несчастьях. Книга вторая»: Молодая гвардия; Москва; 1990

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconТ. 1: Язык Ernst Cassirer Phüosophie der symbolischen Formen T. 1:...
А ?? Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том Язык М.; Спб.: Университетская книга, 2001. 271 с. — (Книга света)

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига первая. Книга о счастье и несчастьях 1 «Николай Амосов. Книга о счастье и несчастьях.»
Известный хирург, ученый, писатель, Николай Михайлович Амосов рассказывает о работе хирурга, оперирующего на сердце, делится своими...

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconМарта Кетро Как правильно ошибаться. Большая книга мануалов
Книга предназначена для людей с извращённым чувством юмора и альтернативной моралью

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига Сергея Парамонова (Лесной его псевдоним) «Откуда ты, Русь?»
...

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига 2 Перевод с англ. К. Семёнова "София"
Книга «Крик Орла» была уже полностью готова для печати, когда мы получили это письмо

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига К. Прибрама «Языки мозга»
Предлагаемая советскому читателю книга принадлежит перу одного из наиболее творческих представителей американской нейропсихологии...

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига предполагает тщательное изучение и проработку материала. Мне...
Мне очень приятно сообщить, что книга Ненси Ван Пелт «Мы только начинаем» может стать долгожданным дополнением к уже имеющейся литературе...

Книга обліку видачі свідоцтв Книга обліку видачі атестатів Книга протоколів засідання педагогічної ради Особова справа Наказ монмолодьспорт от 23. iconКнига для широкого круга читателей
О 41 Почему боги нас не слышат, или Как сделать, чтобы наши желания сбывались. Книга Энергетическое строение человека (второй уровень...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции