Министерства образования республики беларусь
НазваниеМинистерства образования республики беларусь
страница4/28
Дата публикации19.10.2014
Размер4.57 Mb.
ТипДокументы
literature-edu.ru > Информатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

БЕЛАРУСКАЯ МОВА. АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫЯ ЎСТАНОВЫ

3

Элементы вучэбна-метадычнага комплексу (ВМК) – сродкі навучання

 

3.1

Элементы ВМК для забеспячэння дзейнасці настаўніка (дэманстрацыйныя)

 

3.1.1

Друкаваныя

 

3.1.1.1.

Партрэты

беларускіх лінгвістаў

 

3.1.1.2

Ілюстрацыі

для ўрокаў развіцця мовы

 

3.1.1.3.1

Табліцы

Узоры дзелавых папер

 

3.1.1.3.2

 

Апорныя сігналы

 

3.1.1.4.1

Схемы

фанетычнага разбору

 

3.1.1.4.2

арфаграфічнага разбору

 

3.1.1.4.3

словаўтваральнага разбору

 

3.1.1.4.4

марфемнага разбору

 

3.1.1.4.5

марфалагічнага разбору

 

3.1.1.4.6

сінтаксічнага разбору

 

3.1.1.4.7

пунктуацыйнага разбору

 

3.1.1.5

Школьныя слоўнікі беларускай мовы

Рэкамендуюцца наступныя тыпы лінгвістычных слоўнікаў: тлумачальны, замежных слоў, сінонімаў, антонімаў, фразеалагічны, арфаэпічны, марфемны, словастваральны, этымалагічны, слоўнікі цяжкасцей беларускай мовы

 

3.1.1.6

Дапаможнікі

Зборнікі пазнавальных заданняў, кантрольна-вымяральныя матэрыялы па асобных тэмах прадмета

 

3.1.4

Аўдыёвізуальныя

 

3.1.4.1.1

Гукавы дапаможнік

па арфаэпіі і лексіцы

 

3.1.4.1.2

Гуказапісы

для ўрокаў развіцця мовы, 5–10-ы кл.

 

3.1.4.1.3

Вучэбныя матэрыялы

Будзьце ветлiвы

 

3.1.4.1.4

З жыцця слова

 

3.1.4.1.5

Чаму мы так гаворым?

 

3.1.4.1.6

Культура моўных зносiн

 

3.1.5

Камп’ютэрныя

 

3.1.5.2.1

Вучэбныя матэрыялы

Спосабы ўтварэння слоў

 

3.1.5.2.2

Правапіс складаных слоў

 

3.1.5.2.3

Правапіс складанаскарочаных слоў і абрэвіятур

 

3.1.5.2.4

Знакі прыпынку

 

3.1.5.2.5

Схемы графічнай будовы сказаў розных канструкцый

 

3.1.5.2.6

для работы па лексіцы

 

3.1.5.2.7

па словаўтварэнні

 

3.1.5.2.8

па арфаграфіі

 

3.1.5.2.9

па марфалогіі

 

3.1.5.2.10

па сінтаксісе

 

3.1.5.2.11

для работы над апавяданнем і апісаннем

 

3.1.5.2.12

для работы над казкай

 

3.1.5.2.13

Мнагазначныя і адназначныя словы

 

3.1.5.2.14

Запазычаныя словы

 

3.1.5.2.15

Апісанне абсталявання

 

3.1.5.2.16

Апавяданне аб пачутым

 

3.1.5.2.17

Жанравая пабудова твораў

 

3.1.5.2.18

Сродкі сувязі паміж сказамі ў тэксце

 

3.1.5.3

Электронныя бібліятэкі

Уключаюць комплекс інфармацыйна-даведачных матэрыялаў (тэматычныя базы дадзеных, табліцы, схемы, ілюстрацыі, аўдыё-, відэаматэрыялы), аб’яднаных адзінай сістэмай навігацыі

 

3.1.5.4

Гульнёвыя камп’ютэрныя праграмы

па раздзелах прадмета

Могуць быць выкарыстаны для пазакласнай работы ў гуртках і ў хатніх умовах

3.2

Элементы ВМК для забеспячэння вучэбнай дзейнасці вучняў

 

3.2.1

Друкаваныя

 

3.2.1.1

Маляўнічы матэрыял

для ўрокаў развіцця мовы

 

3.2.1.2.1

Табліцы

рухомыя па словаўтварэнні і арфаграфіі

 

3.2.1.2.2

Апорныя табліцы і схемы

 

3.2.1.3.1

да раздзела «Сінтаксіс і пунктуацыя»

 

3.2.1.3.2

да раздзела «Назоўнік»

 

3.2.1.3.3

да раздзела «Прыназоўнік»

 

3.2.1.3.4

да раздзела «Займеннік»

 

3.2.1.3.5

да раздзела «Лічэбнік»

 

3.2.1.3.6

да раздзелаў «Дзеяслоў», «Дзеепрыметнік»

 

3.2.1.3.7

да раздзела «Прыслоўе»

 

3.2.1.3.8

да раздзелаў «Службовыя часцiны мовы»

 

3.2.1.4.1

Карткі

да раздзела «Пунктуацыя»

 

3.2.1.4.2

для індывідуальных работ

 

3.2.5

Камп’ютэрныя

 

3.2.5.1

Мультымедыйныя навучальныя праграмы

для самаадукацыі вучняў

Могуць выкарыстоўвацца для дыстанцыйнага навучання

3.2.5.2

Матэрыялы

для саматэсціравання

 

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА. АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫЯ ЎСТАНОВЫ

3

Элементы вучэбна-метадычнага комплексу (ВМК) – сродкі навучання

 

3.1

Элементы ВМК для забеспячэння дзейнасці настаўніка (дэманстрацыйныя)

 

3.1.1

Друкаваныя

 

3.1.1.1.1

Партрэты

беларускiх пiсьменнiкаў (згодна з праграмай)

 

3.1.1.1.2

беларускiх асветнiкаў

 

3.1.1.2.1

Рэпрадукцыі твораў мастакоў

да беларускіх міфаў, легенд, казак

 

3.1.1.2.2

А.Александровіча, А.Навіцкага, Ю.Зайцава, В.Валынца, У.Гладковіча і інш.

 

3.1.1.2.3

Г.Вашчанка «Маё Палессе»

 

3.1.1.2.4

Г.Вашчанка «М.Багдановіч»

 

3.1.1.2.5

М.Савіцкі «Лічбы на сэрцы»

 

3.1.1.2.6

М.Савіцкі «Партызанская мадонна»

 

3.1.1.2.7

В.Вярсоцкі «Возера Нарач»

 

3.1.1.2.8

М.Слянчук. Ілюстрацыі да кнігі А.Лойкі «Як агонь, як вада»

 

3.1.1.3

Карта-схема

Рэспублікі Беларусь (з літаратурнымі аб’ектамі)

 

3.1.4

Аўдыёвізуальныя

 

3.1.4.1.1

Гуказапісы

І.Лучанок. Кантата «Курган» (паводле Я.Купалы)

 

3.1.4.1.2

Песня М.Чуркіна «Ручэй» на тэкст верша Я.Коласа

 

3.1.4.1.3

Г.Вагнер. Сімфанічная паэма «Вечна жывыя»

 

3.1.4.1.4

Ю.Семяняка. Опера «Зорка Венера»

 

3.1.4.1.5

І.Лучанок «Вераніка»

 

3.1.4.1.6

Песні на вершы Я Купалы: «Поле», «Лён», песня-легенда «Гусляр»

 

3.1.4.1.7

Фрагменты з вакальнага цыкла П.Падкавырава «Партызаны» (словы Я.Купалы, М.Танка, П.Панчанкі)

 

3.1.4.1.8

мастацкіх твораў для ўрокаў па выразным чытанні

 

3.1.4.2.1

Вучэбныя матэрыялы

Роднае слова. Выразнасць мастацкага слова

 

3.1.4.2.2

Мой род. Родная зямля. Народ

 

3.1.4.2.3

Фальклор і літаратура

 

3.1.4.2.4

Лірычныя жанры

 

3.1.4.2.5

Драматычныя жанры

 

3.1.4.2.6

Прыгоды і падарожжы

 

3.1.4.2.7

Гістарычная тэма

 

3.1.4.2.8

Ваенная тэма

 

3.1.4.2.9

Экалагічная тэма

 

3.1.4.2.10

Фантастыка

 

3.1.4.2.11

Ля вытокаў прыгожага пісьменства

 

3.1.4.2.12

З літаратуры Сярэднявечча

 

3.1.4.2.13

З літаратуры эпохі Адраджэння

 

3.1.4.2.14

З літаратуры Асветніцтва і рамантызму

 

3.1.4.2.15

Беларуская літаратура першай паловы ХХ ст.

 

3.1.4.2.16

Беларуская літаратура другой паловы ХХ ст.

 

3.1.4.2.17

Янка Купала: жыццё i творчасць

 

3.1.4.2.18

Максім Багдановіч: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.19

М.Гарэцкі: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.20

Кузьма Чорны: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.21

Максім Танк: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.22

Аркадзь Куляшоў: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.23

Іван Мележ: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.24

Міхась Лынькоў: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.25

Кандрат Крапіва: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.26

Андрэй Макаёнак: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.27

Іван Шамякін: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.28

Янка Брыль: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.29

Пімен Панчанка: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.30

Васіль Быкаў: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.31

Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць

 

3.1.4.2.32

Батлейка

 

3.1.4.2.33

Музей Якуба Коласа

 

3.1.4.2.34

Музей Янкi Купалы

 

3.1.4.2.35

Музей гiсторыi беларускай лiтаратуры

 

3.1.4.2.36

Францыск Скарына

 

3.1.5

Камп’ютэрныя

 

3.1.5.1

Мультымедыйныя навучальныя комплексы

па асноўных раздзелах

Могуць быць арыентаваны на ажыццяўленне праблемна-праектнай дзейнасці вучняў

3.1.5.2

Мультымедыйныя трэнінгавыя і кантралюючыя праграмы

павінны даваць тэхнічную магчымасць пабудовы тэставага кантролю, а таксама сістэм бягучага і выніковага кантролю ўзроўню падрыхтоўкі вучняў

 

3.1.5.3

Электронныя бібліятэкі

ўключаюць комплекс інфармацыйна-даведачных матэрыялаў (тэматычныя базы дадзеных, табліцы, схемы, ілюстрацыі, аўдыё-, відэаматэрыялы), аб’яднаных адзінай сістэмай навігацыі

 

3.1.5.4

Гульнёвыя камп’ютэрныя праграмы

па раздзелах прадмета

Могуць быць выкарыстаны для пазакласнай работы ў гуртках і ў хатніх умовах

3.2

Элементы ВМК для забеспячэння вучэбнай дзейнасці вучняў

 

3.2.5

Камп’ютэрныя

 

3.2.5.1

Мультымедыйныя навучальныя праграмы

для самаадукацыі вучняў

Могуць выкарыстоўвацца для дыстанцыйнага навучання

3.2.5.2

Матэрыялы

для саматэсціравання

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Министерства образования республики беларусь iconПоложение о проведении республиканского конкурса программ объединений...
Планом работы Министерства образования Республики Беларусь на 2013 год, планом основных республиканских мероприятий учреждения образования...

Министерства образования республики беларусь iconПроект положение о проведении республиканского конкурса программ...
Планом работы Министерства образования Республики Беларусь на 2013 год, планом основных республиканских мероприятий учреждения образования...

Министерства образования республики беларусь iconМинистерство здравоохранения республики беларусь пастанова «27» декабря...
Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» и признании утратившими силу некоторых...

Министерства образования республики беларусь icon27 июля 2011 г. N 194 о документах об образовании, приложениях к...
Овления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. N 969 "О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь...

Министерства образования республики беларусь iconИнструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики...
Обязательный для изучения иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) определяется учредителем учреждения...

Министерства образования республики беларусь iconОб утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования
На основании части второй пункта 9 статьи 94 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь...

Министерства образования республики беларусь iconМинистерства образования республики беларусь
О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении

Министерства образования республики беларусь iconИнструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики...
Обязательный для изучения иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) определяется учредителем учреждения...

Министерства образования республики беларусь iconИнструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики...
Обязательный для изучения иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) определяется учредителем учреждения...

Министерства образования республики беларусь iconМетодические рекомендации по совершенствованию качества образования
Министерства образования Республики Беларусь от 23. 09. 2010 г. №612 «Об организации и проведении мониторинга качества общего среднего...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции